Tra cứu Hóa đơn Điện tử

DỄ DÀNG PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VỚI FBS - EINVOICE

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty FBS


Sử dụng dễ dàng

Sử dụng dễ dàng

Dễ dàng khởi tạo mẫu, quyết định áp dụng, thông báo phát hành Hóa đơn.

Sử dụng dễ dàng

Nhanh chóng, thuận tiện

Tạo lập Hóa đơn Điện tử và phát hành trực tuyến, không cần cài đặt, đơn giản, dễ sử dụng.

Sử dụng dễ dàng

Tiết kiệm chi phí

Tra cứu Hóa đơn thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi.